Az óvodáról

 

Óvodánk 1998-tól saját pedagógiai program alapján dolgozik: Környezettudatos Szemlélet

Alapozó Óvodai Nevelési Program címmel.

 

Mottónk:,,...Aki szereti a szépet az életet szereti

               Aki gyermekkorában megtanult látni,

               az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen

               vagy bánattal sújtottan jár az úton,

               meglátja a zöld fűben

               a sárga kankalin ragyogását,

               vagy a fecske röptének eleganciáját,

               s máris szebbnek látja a világot,"

                                                               /Hermann Alice/

 

Mottónk kifejezi azt az érzelemvilágot és szemléletmódot, koncepciót, ahogyan a természet és

az emberek kapcsolatáról gondoskodunk.

Felismertük azt a környezeti determinációt, melyre programunk alapjait helyeztük, és amely a

lakótelepi közeg hiányosságaiból fakadóan kompenzációs feladatunk lett.

Óvodánk:-2002. októberében elnyerte a Tiszta Virágos Ház címet.

               -2003. novemberében Óvodánk és környezete virágosításáért emlékplakettet kapott.

               -2008-ban elnyerte a Zöld Óvoda címet.

               -2009-ben elnyerte a Madárbarát óvoda címe és a Virágos Kaposvárért címet.

               -2011-től óvodánk regisztrált tehetségpontként működik.

Fontos feladatunknak tűztük ki a környezettudatos szemléletmódra nevelést, környezet,

természetvédelmet, környezetalakítást, tagja Óvodánk a Madárbarát Egyesületnek.

Ennek és a folyamatos madárvédelemnek köszönhetően számos madárfélét tudunk

megfigyelni udvarrészeinken és továbbra is célunk a folyamatos, növény, állatvédelem,

gondozás. A kirándulásainkat környezetvédelmi területekre szervezzük.

Minden évben ünnepeljük a gyerekekkel együtt Óvodai szinten a környezeti jeles napokat

( Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak, fák napja...).

Az óvoda összes dolgozójának szívügye a gyerekek környezettudatos szemléletmódjának

Megalapozása, mert szeretnénk, hogy ez által gyermekeink környezet, természetvédő-óvó

Felnőttekké váljanak.

 

A gyermekcsoportok bemutatkozása

FELTÖLTÉS ALATT

Cica csoport

Méhecske csoport

Nyuszi csoport

Süni csoport

Mókus csoport