Az óvodáról

Óvodánk Kaposvár város legnagyobb lakótelepének centrumában, 1974-ben létesült. Az épület két egyemeletes épületszárnyát egy folyosó köti össze, ahol a kilenc kör alakú ablak természetes fényével lehetőséget ad a zöld ,,növénykert" kialakítására, az év ,,zöld napjaihoz" és az óvoda rendezvényeihez kapcsolódó kiállítások megrendezésére.

 

Nyolc déli fekvésű, világos, nagy méretű (55 m2 ), galériás csoportszoba és azokhoz kapcsolódó négy tornaszoba lehetőséget ad a gyermekeknek az egyidőben történő többszínteres, sokoldalú, komplex tevékenységre: játék - mozgás - környezet tevékeny megismerése területén.

 

Az épületet nagyméretű udvar veszi körül mely füves és betonos részből áll. A környezetbarát fajátékok gazdag játék - és mozgáslehetőséget biztosítanak. Az 1997-ben kialakított KRESZ-pálya lehetővé teszi a közlekedésre nevelés gyakorlati megvalósítását.

 

Gyermekeink közvetlen környezetünkből az, ,,észak-nyugati városrész" többségében 4-10 emeletes beton házaiból érkeznek. Mozgásterük a szűk lakótelepi lakásokra, illetve beton játszóterekre korlátozódik. A kétkeresős családmodell, az alacsony jövedelmű, a munkanélküli családok mellett alacsony számban jelen van egy magasabb életszínvonalat biztosító családi miliő is. Az elmúlt 5 évben emelkedett a szociálisan hátrányos helyzetű és a speciális foglalkozást - különleges gondozást - igénylő gyermekek száma.

 

Lakókörzetünkben és az azon kívül élő szülők szívesen hozzák gyermekeiket intézményünkbe. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy beíratáskor - előzetes tájékoztatást követően - választhatnak óvónőt, pedagógiai módszert, amely szerint neveltetni kívánják gyermekeiket. Fontosnak tartják, hogy az óvoda értékközvetítő szerepéről, gyermekük fejlődéséről folyamatosan, őszinte információt kapjanak, hogy a családi nevelést ezekkel összhangba hozhassák. Az óvoda légkörét jónak ítélik, amit a barátságos, családias, biztonságot nyújtó feltételekben látják. Igénylik, hogy gyermekeik személyre szóló fejlesztésben részesüljenek, biztosított legyen a játék és mozgás által történő ismeretek elsajátítása, az egyetemes értékek közvetítése, az óvodáskor végére gyermekeik rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a biztonságos iskolakezdést lehetővé teszik.

 

Bemutatkoznak a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda csoportjai:

 

Cica csoport

Süni csoport

Teknőc csoport

     Pillangó csoport     

Nyuszi csoport

Csiga csoport

Egér csoport

Maci csoport